เดือน: มีนาคม 2024

สาธิตวิชาการ 2566″ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ทีเด็จ…เด็กฝั่งธน————&#82 …

สาธิตวิชาการ 2566″ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี Read More »

สถิติทั้งหมด : 122 คน, วันนี้ : 2 คน

นายชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ( อเล็ก) เด็กพิเศษออทิสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับยกย่องเป็นเด็ก เก่ง-ดี และน่าทึ่งแห่งปี ๒๕๖๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

นายชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ( อเล็ก) เด็กพิเศษออทิสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับยกย่องเป็นเด็ก เก่ง-ดี และน่าทึ่งแห่งปี ๒๕๖๖ Read More »

สถิติทั้งหมด : 156 คน, วันนี้ : 2 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นำน …

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย Read More »

สถิติทั้งหมด : 157 คน, วันนี้ : 1 คน

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567

สถิติทั้งหมด : 731 คน, วันนี้ : 10  …

ปฏิทินการดำเนินการภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567 Read More »

สถิติทั้งหมด : 731 คน, วันนี้ : 10 คน