นายชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ( อเล็ก) เด็กพิเศษออทิสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับยกย่องเป็นเด็ก เก่ง-ดี และน่าทึ่งแห่งปี ๒๕๖๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแก่ นายชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ( อเล็ก) เด็กพิเศษออทิสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับยกย่องเป็นเด็ก เก่ง-ดี และน่าทึ่งแห่งปี ๒๕๖๖ ลงในคอลัมน์ วิถีชีวิต และเปิดตัวการแถลงข่าว ARTSORY EVENT AND “ALEX & THE GANG ” SHOW CASE เปิดตัวกลุ่มเด็กออทิสติกคนเก่งที่สามารถพัฒนาผลงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นศิลปินเด็กพิเศษค้นพบตัวเองจากโลกจินตนาการสู่การเป็นนักเขียนผ่านตัวอักษรบนโลกออนไลน์และงานดิจิทัลอาร์ท ต่อยอดเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงกับการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถสร้างความยั่งยืนให้เด็กพิเศษสามารถสร้างรายได้ มีอาชีพผ่านการทำงานศิลปะ รายได้จากผลงาน อเล็ก ชนกรณ์ มอบให้แก่ มูลนิธิออทิสติกไทย และยังวาดภาพ อเล็กนำเรื่องราว PAPER HEART ( หัวใจกระดาษ) และสร้างสรรค์ภาพในหัวของตัวเองเปลี่ยนจากอักษรมาเป็นภาพ ภายใต้ชื่อผลงาน “ โลกของอเล็ก” You can do it I can do เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

สถิติทั้งหมด : 157 คน, วันนี้ : 3 คน