นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแกะสลักไม้ ณ วูดแลนด์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 และ 31 มกราคม 2567
👉 โรงเรียนขอขอบคุณภาพประกอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้

สถิติทั้งหมด : 158 คน, วันนี้ : 2 คน