สาธิตวิชาการ 2566″ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ทีเด็จ…เด็กฝั่งธน
—————————————
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “สาธิตวิชาการ 2566” เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรีในชุด “ทีเด็จ….เด็กฝั่งธน” นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินปนเปื้อนน้ำมัน” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 (ห้องเรียนพิเศษ) แสดงนิทรรศการ เรื่อง “ขลุ่ยบ้านลาวแหล่งเรียนรู้คู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

สถิติทั้งหมด : 122 คน, วันนี้ : 2 คน