วัน: 10 มิถุนายน 2024

การเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา …

การเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ Read More »

สถิติทั้งหมด : 145 คน

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ …

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ Read More »

สถิติทั้งหมด : 97 คน