ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยวิทย์ โพธิ์กุล นักเรียนชั้น ม. 4/1 นายภาคิน ดีขุนทด นักเรียนชั้นม. 4/1 และ ด.ช. อินทัช วงษ์รักไทย นักเรียนชั้น ม. 3/2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงค …

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยวิทย์ โพธิ์กุล นักเรียนชั้น ม. 4/1 นายภาคิน ดีขุนทด นักเรียนชั้นม. 4/1 และ ด.ช. อินทัช วงษ์รักไทย นักเรียนชั้น ม. 3/2 Read More »

สถิติทั้งหมด : 171 คน, วันนี้ : 1 คน

ขอแสดงความยินดีกับนายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

ขอแสดงความยินดีกับนายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถิติทั้งหมด : 236 คน, วันนี้ : 1 คน

นางสาวชนินทร์ฎาภรณ์ จันทร์สีดา นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นทั่วไปหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดง …

นางสาวชนินทร์ฎาภรณ์ จันทร์สีดา นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นทั่วไปหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Read More »

สถิติทั้งหมด : 216 คน, วันนี้ : 1 คน

เด็กหญิงพิมพ์มณี แท่งเพ็ชร์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

เด็กหญิงพิมพ์มณี แท่งเพ็ชร์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Read More »

สถิติทั้งหมด : 207 คน, วันนี้ : 1 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ Read More »

สถิติทั้งหมด : 305 คน

เด็กหญิงวสุรัตน์ กุรุพินธุ์ นักเรียนชั้น ม.3 ชื่อผลงานภาพวาด “ยักษ์จิตวิญญาณของไทย (Yak, Spirit of Thailand)” ได้รับรางวัลชนะเลิศและเด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.2 ชื่อผลงาน “หนุมานชมเมือง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ในการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปะในงาน “The 54th World School Children’s Art Exhibition”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

เด็กหญิงวสุรัตน์ กุรุพินธุ์ นักเรียนชั้น ม.3 ชื่อผลงานภาพวาด “ยักษ์จิตวิญญาณของไทย (Yak, Spirit of Thailand)” ได้รับรางวัลชนะเลิศและเด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.2 ชื่อผลงาน “หนุมานชมเมือง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ในการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปะในงาน “The 54th World School Children’s Art Exhibition” Read More »

สถิติทั้งหมด : 196 คน, วันนี้ : 1 คน

เด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกแสดงผลงาน การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อการประกวด “ศิลปวัฒนธรรมไทย” ระดับอายุ 10-13 ปี ในชื่อผลงาน “นักรบขององค์ราม”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

เด็กชายอัครินทร์ วิรุฬพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกแสดงผลงาน การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อการประกวด “ศิลปวัฒนธรรมไทย” ระดับอายุ 10-13 ปี ในชื่อผลงาน “นักรบขององค์ราม” Read More »

สถิติทั้งหมด : 109 คน

เด็กชายลิปปกร สว่างเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นอายุ12-14ปี รายการ THE 6TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

เด็กชายลิปปกร สว่างเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นอายุ12-14ปี รายการ THE 6TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2023 Read More »

สถิติทั้งหมด : 136 คน

เด็กชายชัชวัสส์ จันทรอาภรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่น U 17 ในการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

เด็กชายชัชวัสส์ จันทรอาภรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่น U 17 ในการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 Read More »

สถิติทั้งหมด : 136 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค 1 และได้รับสิทธิ์เพื่อไปแข่งต่อในระดับชาติ ในงานมหกรรมแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงค …

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค 1 และได้รับสิทธิ์เพื่อไปแข่งต่อในระดับชาติ ในงานมหกรรมแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 Read More »

สถิติทั้งหมด : 149 คน