ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted Program) ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted Program) ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

สถิติทั้งหมด : 353 คน

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Mini Badminton Tournament Terminal 21 ประเภทชายคู่รุ่น U 19 และ U 17 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ สนาม Terminal 21 จ.นครราชสีมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Mini Badminton Tournament Terminal 21 ประเภทชายคู่รุ่น U 19 และ U 17 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ สนาม Terminal 21 จ.นครราชสีมา Read More »

สถิติทั้งหมด : 210 คน

นางสาวธัญพิชชา เเก้วเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

นางสาวธัญพิชชา เเก้วเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” Read More »

สถิติทั้งหมด : 101 คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงค …

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียน Read More »

สถิติทั้งหมด : 109 คน

นายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Haier Nationwide Youth Badminton Championships 2023 : Inspire Future Dreams’

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

นายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Haier Nationwide Youth Badminton Championships 2023 : Inspire Future Dreams’ Read More »

สถิติทั้งหมด : 110 คน

นายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และนายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ รุ่น U 19 ในการแข่งขัน GRANULAR TERMINAL 21 BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

นายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และนายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ รุ่น U 19 ในการแข่งขัน GRANULAR TERMINAL 21 BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 Read More »

สถิติทั้งหมด : 101 คน

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยวิทย์ โพธิ์กุล นักเรียนชั้น ม. 4/1 นายภาคิน ดีขุนทด นักเรียนชั้นม. 4/1 และ ด.ช. อินทัช วงษ์รักไทย นักเรียนชั้น ม. 3/2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงค …

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยวิทย์ โพธิ์กุล นักเรียนชั้น ม. 4/1 นายภาคิน ดีขุนทด นักเรียนชั้นม. 4/1 และ ด.ช. อินทัช วงษ์รักไทย นักเรียนชั้น ม. 3/2 Read More »

สถิติทั้งหมด : 162 คน

ขอแสดงความยินดีกับนายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธย …

ขอแสดงความยินดีกับนายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถิติทั้งหมด : 217 คน

นางสาวชนินทร์ฎาภรณ์ จันทร์สีดา นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นทั่วไปหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดง …

นางสาวชนินทร์ฎาภรณ์ จันทร์สีดา นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นทั่วไปหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Read More »

สถิติทั้งหมด : 199 คน

เด็กหญิงพิมพ์มณี แท่งเพ็ชร์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสด …

เด็กหญิงพิมพ์มณี แท่งเพ็ชร์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Read More »

สถิติทั้งหมด : 192 คน