นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted Program) ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) แสดงความยินดีแก่
1. เด็กชายณัฏฐพัชร ธนกิจรุ่งไพศาล
2. เด็กชายภูวเมศฐ์ ปิ่นพงศ์รัตน์
3. เด็กชายธนาณัติ คนอยู่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (gifted)ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน🥈🥈🥈การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

สถิติทั้งหมด : 366 คน, วันนี้ : 1 คน