รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Mini Badminton Tournament Terminal 21 ประเภทชายคู่รุ่น U 19 และ U 17 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ สนาม Terminal 21 จ.นครราชสีมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) แสดงความยินดีกับ
1.นายเสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ นักเรียนชั้น ม.6/2
2.นายณพล เทียมพานิช นักเรียนชั้น ม.6/4
3.เด็กชายขัชวัสส์ จันทรอาภรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.3/3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Mini Badminton Tournament Terminal 21 ประเภทชายคู่รุ่น U 19 และ U 17 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ สนาม Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา

สถิติทั้งหมด : 222 คน, วันนี้ : 1 คน