รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

::: ประเภทสอบคัดเลือก

✅ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2565
คลิกลิ้งค์ https://drive.google.com/…/15Og4BSVGLkjyG9VNPbk…/view…

💲 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย
คลิกลิ้งค์ https://drive.google.com/…/1x0ulaA2xP…/view…

สถิติทั้งหมด : 11,084 คน, วันนี้ : 1 คน