ปฏิทินการดำเนินการ

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิท …

ปฏิทินดำเนินการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ Read More »

สถิติทั้งหมด : 1,156 คน, วันนี้ : 10 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2566

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมห …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2566 Read More »

สถิติทั้งหมด : 3,450 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2566 Read More »

สถิติทั้งหมด : 4,192 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2565

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมห …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

สถิติทั้งหมด : 3,823 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

สถิติทั้งหมด : 4,674 คน, วันนี้ : 2 คน

ปฏิทินดำเนินการซัมเมอร์ ปี 2565

ปฏิทินดำเนินการ (ภาคฤดูร้อน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา …

ปฏิทินดำเนินการซัมเมอร์ ปี 2565 Read More »

สถิติทั้งหมด : 2,790 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้ดำเนินการ จ.1 พ.ย. 64 เปิดภาคเรี …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 Read More »

สถิติทั้งหมด : 2,678 คน

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2564

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้ดำเนินการ ศ.4 มิ.ย.64 อาจารย์ที่ …

ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2564 Read More »

สถิติทั้งหมด : 699 คน