ข่าวกิจกรรม

เข้าค่ายวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2563

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาการคำนวณให้กับนัก …

เข้าค่ายวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2563 Read More »

สถิติทั้งหมด : 537 คน

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม …

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

สถิติทั้งหมด : 481 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการ …

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

สถิติทั้งหมด : 477 คน

โรงพยาบาลนครธน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกับโรงเรียนสาธิตฯ

โรงพยาบาลนครธน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดให …

โรงพยาบาลนครธน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกับโรงเรียนสาธิตฯ Read More »

สถิติทั้งหมด : 331 คน

โรงเรียนสาธิตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสาธิตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ …

โรงเรียนสาธิตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี Read More »

สถิติทั้งหมด : 508 คน

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรองวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธ …

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรองวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

สถิติทั้งหมด : 392 คน