ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเภทสอบคัดเลือก

       * รายชื่อ ม.1 หลักสูตรพิเศษ (Gifted Program) 

       * รายชื่อ ม.1 ทั่วไป 

       * รายชื่อ ม.4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

       * รายชื่อ ม.4 อังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

      * รายชื่อ ม.4 อังกฤษ – จีน 

____________________________________

ระบบตรวจผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
7

ชื่อผู้ใช้ = กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้สมัครสอบ

____________________________________

กรณีไม่สามารถเข้า “ตรวจสอบผลการสอบ” และพิมพ์ “ใบมอบตัวนักเรียน” ได้
กรุณาติดต่อโทร. 089-0958341 (งานวิชการ)

สถิติทั้งหมด : 8,026 คน, วันนี้ : 9 คน