ประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย และศิลปะ) เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเภทสอบความสามารถพิเศษ

    * รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

**ดาวน์โหลดหนังสือสัญญาสำหรับผู้ผ่านประเภทสอบความสามารถพิเศษ

  หนังสือสัญญาโควตากีฬา

  หนังสือสัญญาโควตาดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ

____________________________________

ระบบตรวจผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
7

ชื่อผู้ใช้ = กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้สมัครสอบ

____________________________________

กรณีไม่สามารถเข้า “ตรวจสอบผลการสอบ” และพิมพ์ “ใบมอบตัวนักเรียน” ได้
กรุณาติดต่อโทร. 089-0958341 (งานวิชการ)

สถิติทั้งหมด : 1,181 คน, วันนี้ : 4 คน