ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนาณัติ คนอยู่ เด็กชายณัฏฐพัชร ธนกิจรุ่งไพศาล และเด็กชายภูวเมศฐ์ ปิ่นพงศ์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ (Gifted) อาจารย์วิษณุ เลี้ยงอำนวย ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายธนาณัติ คนอยู่ เด็กชายณัฏฐพัชร ธนกิจรุ่งไพศาล และเด็กชายภูวเมศฐ์ ปิ่นพงศ์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ (Gifted) อาจารย์วิษณุ เลี้ยงอำนวย ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๖ (YSC 2024) รอบภูมิภาค สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สภาการวิจัยแห่งชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูน้อยลง

สถิติทั้งหมด : 365 คน, วันนี้ : 2 คน