สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์พรชัย ก.ศรีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์กาญจนา บัวเขียว

อาจารย์วีรยุทธ ยวนใจ

สถิติทั้งหมด : 14,821 คน, วันนี้ : 3 คน