สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน            รูปกลมรีกรอบนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9

สีประจำโรงเรียน                      ม่วง – ขาว 

คติพจน์โรงเรียน                      สจฺจํ เว อมตา วาจา 

เข็มเครื่องหมายของโรงเรียน    เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                ต้นชงโค Bauhinia purpurea ดอกสีม่วงเข้ม 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชงโค สรรพคุณเป็นยาระบาย ดับพิษไข้

ชงโค กลีบดอกสีม่วง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สถิติทั้งหมด : 24,054 คน, วันนี้ : 11 คน