ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ธรสิริ หาผลทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์จุฑามาศ คำวิสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ปรีชากร
Mrs. Ninette San Andres Napay

สถิติทั้งหมด : 12,716 คน, วันนี้ : 2 คน