ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-473-7000

ฝ่ายมัธยม
งานธุรการ (ต่อ 5600)
งานปกครอง (ต่อ 5601)
งานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0628653396

ฝ่ายประถม ต่อ 5700 – 5701

ฝ่ายปฐมวัย ต่อ 3032


สถิติทั้งหมด : 22,010 คน, วันนี้ : 2 คน