ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*** หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-473-7000

ฝ่ายปฐมวัย ต่อ 2101

ฝ่ายประถม ต่อ 2104

ฝ่ายมัธยม ต่อ 2600 – 2615

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในฝ่ายมัธยม
2600งานธุรการ
2601ผู้อำนวยการโรงเรียน
2602ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2603รองผู้อำนวยการ
2604งานวัดผลและประมวลผล
2605งานปกครอง
2606ห้องพยาบาล
2607กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2608กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2609กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2610กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2611งานแนะแนวและห้องสมุด
2612กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2613กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2614กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2615งานวิชาการ


สถิติทั้งหมด : 21,318 คน, วันนี้ : 9 คน