กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อาจารย์ยุพาวดี นุตะมาน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เชื้องาม
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี
หัวหน้ากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

สถิติทั้งหมด : 15,135 คน, วันนี้ : 1 คน